Staburadzei 110

Mirklis, kuru radi
Atklāj to, ko jūti
Dalies mīlestībā
Staburadze