Staburadze

 

Jaunumi
SIA "Staburadzes konditoreja" ir veiksmīgi noslēgusi Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projektu (identifikācijas Nr. 1.2.1.1/16/A/004), kura ietvaros darbojās
18.01.2019

SIA "Staburadzes konditoreja" ir veiksmīgi noslēgusi Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centra projektu (identifikācijas Nr. 1.2.1.1/16/A/004), kura ietvaros darbojās

Projekts tika īstenots no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Latvijas Pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana:

- glabāšanas iepakojuma pētījumi;

- glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;

- jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana:

- Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

- Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

- Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

SIA "Staburadzes konditoreja" projekta “Sāļās un saldās konditorejas produktu uzglabāšanas risinājumi” mērķis bija būtiski uzlabotu produktu ieviešana tirgū, nodrošinot tiem pagarinātu derīguma termiņu, kas arī tika īstenots. Produkti ir ieviesti jau reālā ražošanā. Projekta īstenošanas laikā tika veikts gan rūpnieciskais, gan eksperimentālais pētījums.