Piedalies loterijā un laimē Natālijas Jansones dizaina balvas no “Staburadzes”!

6 “Uzposies dzīvei" iepirkumu somas,
radītas īpaši kampaņai, lai padarītu patīkamu arī tik ikdienišķu notikumu kā iepirkšanās.


Natālijas Jansones “Cunami” zīda kleita
no 2017. gada vasaras kolekcijas piešķirs svētku sajūtu jebkurai dzīves situācijai.

Preču loterijas „Uzposies dzīvei ar Staburadzi!” noteikumi

 • 1. Loterijas preču ražotājs ir SIA „Staburadzes konditoreja”, reģistrācijas nr.: 50103788631, juridiskā adrese: Jungas, Baltezers, Latvija, LV-2164, - turpmāk Ražotājs.
 • 2. „Uzposies dzīvei ar Staburadzi!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kas notiek no 2017. gada 1.jūlija līdz 2017. gada 11.augustam, un kuru organizē SIA „VUCA Communications”, reģistrācijas nr.: 50103788631, juridiskā adrese: Jungas, Baltezers, LV-2164, Latvija - turpmāk Loterijas rīkotāji.
 • 3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
 • 4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 1. jūlijs. Loterijas norises beigu datums ir 2017. gada 11. augusts. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 1. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 10. augusta plkst. 23.59.
 • 5. Loterijas norises teritorija – jebkura tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
 • 6. Loterijas prece - „Staburadzes konditorejas” produkti saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.
 • 7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiek ierobežots.
 • 8. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
 • 9. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.
 • 10. Loterijā nevar piedalīties SIA „Staburadzes konditoreja”, SIA “VUCA Communications” un SIA „Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Akcijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.
 • 11. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 10. augustam, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 1 (viena) no Loterijas precēm, saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pielikumu nr. 1., jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preču iegādes apliecinājumu un vienā no zemāk norādītajiem veidiem no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 10. augusta plkst. 23.59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs) jāreģistrējas Loterijai:
 • A) sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0,14 EUR (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
 • STB Čeka numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta
 • Piemērs: STB 123456 Anna Berza 42 Riga
 • Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.
 • Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu, Loterijas dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību: „Paldies par dalību, lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku līdz loterijas beigām! Vēlam veiksmi izlozē!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.
 • B) aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.staburadze.lv/loterija. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, pilsēta, e-pasta adrese.
 • Reģistrācija mājas lapā www.staburadze.lv/loterija ir bez maksas.
 • 11.1. Ja reģistrācija mājas lapā www.staburadze.lv/loterija notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
 • 12. Loterijas dalībnieks, reģistrējoties, uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
 • 13. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus pirkuma čeka numurus, ar dažādiem čeka numuriem neierobežotu reižu skaitu.
 • 13.1. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.
 • 13.2. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var piedalīties vairākās izlozēs, ja reģistrējis vairākus unikālus pirkuma čeka numurus šo noteikumu 11. un 16. punktā norādītajā kārtībā.
 • 14. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
 • 14.1. Ja viens pirkuma čeka numurs tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to būs reģistrējis pirmais.
 • 14.1.1. Ja viens Loterijas dalībnieks (viens mobilā tālruņa numurs) mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt šo Loterijas dalībnieku par pirkuma čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā, nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.
 • 15. Balvu fonds, turpmāk - balvas:
  Balvas nosaukums Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
  Natālijas Jansones iepirkuma soma 6 121.00 726.00
  Natālijas Jansones “Cunami” zīda kleita SS17 1 544.50 544.50
  Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 1270.50
  Kopā 7 (septiņas) balvas par kopējo vērtību 1270.50 EUR (vienu tūkstoti divi simti septiņdesmit euro un piecdesmit centi), ieskaitot PVN.
 • 16. Tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu un kas notiek laika periodā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 11.augustam (ieskaitot), plkst. 11:00.
 • 1. izloze - 2017. gada 7. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 1. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 6. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones iepirkumu somu;
 • 2. izloze - 2017. gada 14. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 7. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 13. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones iepirkumu somu;
 • 3. izloze - 2017. gada 21. jūlija, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 14. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 20. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones iepirkumu somu;
 • 4. izloze - 2017. gada 28. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 21. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 27. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones iepirkumu somu;
 • 5. izloze - 2017. gada 4. augustā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 28. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 3. augustam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones iepirkumu somu;
 • 6. izloze - 2017. gada 11. augustā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 4. augusta plkst. 00.00 līdz 2017. gada 10. augusta plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones iepirkumu somu;
 • Papildus, 2017. gada 11. augustā, plkst. 11.00, tiek veikta vēl viena izloze, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 1. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 10. augustam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) Natālijas Jansones “Cunami” zīda kleitu SS17.
 • 16.1. Visās izlozēs tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves balvu ieguvēji gadījumam, ja primārie izlozētie balvu ieguvēji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves balvu ieguvēji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves balvu ieguvēji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 • 16.2. Visas izlozes notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā, plkst. 11:00.
 • 17. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka katrai izlozei un katrai dienas balvai savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku jeb unikālo pirkumu čeka numuru skaits, proti, 5000 (pieci tūkstoši), tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 7 (septiņi) pret 5000 (pieci tūkstoši).
 • 18. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāju pilnvarotā puse.. Izlozes tiks veiktas ar Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
 • 19. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 • 20. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai mājas lapā www.staburadze.lv/loterija, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
 • 20.1. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 • 20.2. Loterijas dalībnieku dati tiek izmantoti vienreiz, tikai šīs Loterijas sakarā.
 • 21. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti mājas lapā www.staburadze.lv/loterija pēc katras izlozes līdz plkst. 23.59.
 • 22. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts mājas lapā www.staburadze.lv/loterija līdz 2017. gada 11. augusta plkst. 23.59.
 • 23. Balvas tiks uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnavarotās puses SIA „Visas Loterijas” - Rīgā, Antonijas ielā 22-3, un tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi.
 • 24. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar balvu ieguvējiem uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.
 • 24.1. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA „Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 25. augustam.
 • 25. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējiem Loterijas rīkotājiem vai norīkotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība) un pirkuma čeks. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam, zīmolam Staburadzes konditoreja. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
 • 26. Ja balvu ieguvēji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus, kur norādīts Staburadzes konditoreja zīmola produkts vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
 • 26.1. Ja Loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks, balvu saņemot, uzrādītā pirkuma čeka numuram, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas rīkotājiem vai to norīkotajai personai rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, Loterijas rīkotāji un norīkotā persona patur tiesības balvu ieguvējam balvu neizsniegt.
 • 26.2. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.
 • 27. Balvu ieguvēji balvas varēs saņemt līdz 2017. gada 25. augustam. Pēc 2017. gada 25. augusta balvas vairs netiek izsniegtas.
 • 27.1. Ja balvu ieguvēji līdz 2017. gada 25. augustam nav pieteikušies balvu saņemšanai vai nav ieradušies pēc laimētajām balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā.
 • 28. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties ne pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
 • 29. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimētās balvas.
 • 30. Laimēto balvu apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
 • 31. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 • 32. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
 • 33. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.
 • 34. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozēm, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • 35. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
 • 36. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem - SIA „VUCA Communications” (Jungas, Baltezers, LV-2164, Latvija) līdz 2017. gada 28. augustam ar norādi Loterija „Uzposies dzīvei ar Staburadzi!” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 • 36.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 28. augusta, neizraisa juridiskas sekas.
 • 36.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
 • 37. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 • 38. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 10. augustam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
 • 39. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.staburadze.lv/loterija, kā arī pa tālruni +371 67686540.
 • Pielikums 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Lietas jānosvin ar kūkām!”
 • TORTES
 • SERENĀDE torte 1kg; EAN 4751008075366
 • Cielaviņa torte 700g; EAN 4751008070057
 • Cielaviņa torte 1.0 kg; EAN 4751008070064
 • Cielaviņa 1kg ar lazdu riekstiem; EAN4751008072075
 • Cielaviņa torte ar lazdu riekstiem 700g; EAN 4751008078022
 • Kārumniece ar ķiršiem torte 1000g; EAN 4751008070620
 • Kristīne torte 700g; EAN 4751008070156
 • Roko torte 750g; EAN 4751008070071
 • Roko torte 1.2 kg; EAN 4751008070088
 • Skudru pūznis torte 950g; EAN 4751008070965
 • Mellenīte torte 1kg; EAN 4751008074420
 • Vēsma citronu torte 700g; EAN 4751008079838
 • Mango torte 700g; EAN 4751008079845
 • Zefīra torte 700g; EAN 4751008079470
 • VĀVERĪTE torte 900g; EAN 4751008077964
 • Siera kūka 650g; EAN 4751008070798
 • Siera kūka ar mellenēm 800g; EAN 4751008073300
 • Siera kūka ar zemenēm 800g; EAN 4751008079289
 • Siera kūka ar ķiršu pildījumu 800g; EAN 4750076001758
 • KĒKSI
 • Auseklis kēkss 370g; EAN 4751008075878
 • Auseklis kēkss 650g; EAN 4751008071863
 • Lielpilsētas kēkss 85g (3 šķēlītes); EAN 4751008071504
 • Lielpilsētas kēkss 370g; EAN 4751008071498
 • Lielpilsētas kēkss 650g; EAN 4751008070972
 • KŪKAS, RULETES
 • Biezpiena kūka sagr. koreksā 500g; EAN 4751008070941
 • Selgas cepumu kūka ar šokolādi 550g; EAN 4751008074994
 • Medus kūka Kamenīte 500g; EAN 4751008071658
 • Karlsons medus kūka ar augļu-ogu pildījumu 500g, EAN 4751008071689
 • Tiramisu kūka 400g; EAN 4751008073010
 • Napoleons kūka 600g; EAN 4751008074444
 • Mellenīte kūka 500g; EAN 4751008074673
 • Noktirne rulete 500g (flow pack); EAN 4751008076752
 • Noktirne rulete sveramā; NAV
 • Biezpienmaize ar apelsīnu sukādēm 110g +4C; EAN 4751008079609
 • Biezpienmaize 110g +4C; EAN 4751008072112
 • Biezpienmaize 110g +18C (Statoil); EAN 4751008072112
 • Skudru pūznīši kūciņas 6 gab. 300g; EAN 4751008071641
 • Skudru pūznīši kūciņas 800g 16 gab.; EAN 4751008071665
 • Skudru pūznītis kūciņa 50g +18C; EAN 4751008076431
 • Skudru pūznīši ar piena krēma pildījumu 300g_+18+/-5C; EAN 4751008078107
 • Skudru pūznīši ar balzāma krēma pild.300g_+18+/-5C_LV; EAN 4751008077391
 • Kūciņas ''Cielaviņa'' 6 gab. 150g; EAN 4751008072853
 • Vēja pikas ar biezpienu 200g kūciņas; EAN 4751008071221
 • Vēja pikas ar kondens.pienu 200g kūciņa; EAN 4751008071214
 • Vēja pikas ar vārītā krēma pildījumu 200g; EAN 4751008076011
 • Braunijs 50g +4+/-2 C ledusskapja; EAN 4751008076066
 • Braunijs 50g +18+/-5C siltā plaukta; EAN 4751008076066
 • Karotītes sāļās 200g (40gab); EAN 4751008073164
 • Karotītes sāļās Tomāts-baziliks 200g(40gab); EAN 4751008079951
 • PĀRĒJĀ KONDITOREJA
 • ROŽU saldie žagariņi 200g; EAN 4751008074611
 • ROŽU saldie žagariņi 400g; EAN 4751008074642
 • RIEKSTU medus žagariņi 400g; EAN 4751008074635

Natālijas Jansones
īpašā dizaina iepirkumu somas laimējuši:

Izlozes notiks:

 • 2017. gada 7. jūlijā laimēja
  Elina Šopa
  Čeka nr.962277

 • 2017. gada 14. jūlijā laimēja
  Marianna Rižanova
  Čeka nr.495291

 • 2017. gada 21. jūlijā laimēja
  Dagnija Medne
  Čeka nr.00021131

 • 2017. gada 28. jūlijā laimēja
  Zanda Lāce
  Čeka nr.943341

 • 2017. gada 4. augustā laimēja
  Larisa Brudne
  Čeka nr.00168262

 • 2017. gada 11. augustā laimēja
  Eva Luksa
  Čeka nr.344882

Natālijas Jansones “Cunami” zīda kleitu SS17 laimējis:

2017. gada 11. augustā laimēja

Iļja

Solovjovs

Čeka nr.950252